Arrangeras parallellt

Presenteras av Framtidens Hälso & Sjukvård och e-Hälsa+MVTe

Om priset

e-Hälsa+MVTe och Framtidens Hälso & Sjukvård kommer årligen att dela ut pris för Årets Välfärdsinspiratör – januari 2024 delades första priset ut.

Vinnarna av Årets Välfärdsinspiratör: Ljungby kommun och Region Kronoberg

Årets Välfärdsinspiratör är en utmärkelse som ges till en person eller organisation som har inspirerat andra att engagera sig och arbeta för att förbättra välfärden för samhället. det kan vara en person som har gjort en betydande insats inom välfärdssektorn genom sitt arbete, sin forskning eller sitt samhällsengagemang. det kan också vara en organisation som har genomfört ett projekt eller en kampanj som har inspirerat andra att ta initiativ för att förbättra välfärden.

Kriterierna för att vinna utmärkelsen inkluderar att personen eller organisationen har en stark vision och engagemang för att förbättra samhällets välfärd, att de har gjort en betydande positiv skillnad inom välfärdssektorn, och att de har inspirerat andra att följa i deras fotspår. bedömningen görs av en jury som består av experter inom välfärdssektorn, akademiker och företrädare för näringslivet.

Vinnaren av Årets Välfärdsinspiratör får uppmärksamhet i media för sitt arbete och är ett sätt att uppmärksamma och hylla personer och organisationer som har gjort en betydande positiv skillnad inom välfärdssektorn och som kan inspirera andra att ta initiativ och engagera sig för samhällets bästa.

En god förebild / Inspirerande

Kan genomföras även av andra företag/organisationer

Nytta för individen, personalen, ekonomin och samhället

Praktisk

Priset delas ut på Kistamässan i Stockholm den 22 januari under Framtidens Hälso & Sjukvård och e-Hälsa+MVTe 2025

Anmälan senast 7 oktober 2024

Vi välkomnar alla som jobbar aktivt med framtidens välfärd med olika former av hjälpmedel för det dagliga livet som innehåller e-tjänster i stort, administration och e-hälsa mm. vi vill uppmärksamma alla jobbar aktivt och läsningsorienterat för att uppnå en god och jämlik hälsa och stärka invånarnas självständighet och delaktighet i samhället.

Anmälan

Anmäl via mejl samhalle@liveexpo.se genom att besvara frågorna:

Vad har er utveckling/lösning givit för effekt på ett hållbart samhälle med kostnadseffektiva välfärdstjänster som förenklar vardagen, ökar delaktigheten och säkerheten? – max 2 000 tecken.

Vilken effekt kommer det att ge för individen, personal och ekonomin? – max 1 500 tecken.