Arrangeras parallellt

En affärsdrivande miljö

Att ställa ut eller delta som partner innebär att du träffar 1000-tals beslutsfattare inom hälso- och sjukvård

Här samlas ledande upphandlare, beslutsfattare, tjänstemän, förtroendevalda, hälso- och sjukvårdspersonal och påverkare från kommun, region och myndigheter för att trygga och förbättra sin verksamhets effektivisering och utveckling.

Vem träffar ni?

Administratörer

Ansvariga från läkemedelsbolag

Ansvariga från tekniska leverantörer

Ansvariga från privata vårdgivare

Ansvariga från stat, kommun och regioner

IT-ansvariga och konsulter

Laboratorieansvariga

Läkare

Områdeschefer

Patientföreningar

Politiker

Sjuksköterskor

Specialister

Styrelse och ledning

Tekniskt ansvariga och driftsansvariga

Upphandlare

Verksamhetsansvariga

Axplock av besökare 2023