Arrangeras parallellt

Keynotes, föreläsare samt paneldeltagare 2024

Kunskap, Utveckling, Progression

Här arrangeras en omfattande konferens om hälso- och sjukvård som syftar till att främja innovativ utveckling av kvalitet och effektivitet inom vården. Konferensen samlar chefer, tjänstemän inom hälso- och sjukvård, politiker, verksamhetsutvecklare, vårdpersonal, IT-ansvariga, jurister, upphandlare med flera. Genom att delta i konferensen får du både energi och kunskap för att driva framåt inom digitaliseringen inom din organisation.

Du kan förvänta dig ett högaktuellt program med de senaste nyheterna direkt från politiska beslutsfattare, myndigheter och experter. Oavsett om du arbetar inom sjukvård, vård och omsorg, utbildning, försvar, rättsväsende, socialvård, smarta städer och samhällsutveckling, kommun, region eller statlig myndighet med mera, kommer konferensen att stödja och effektivisera dina processer och din utveckling samtidigt som den inspirerar till att hitta nya arbetssätt. Vårt omfattande konferensprogram uppdateras kontinuerligt fram till evenemanget.

1 biljett = 4 konferenser! Parallellt med Framtidens Hälso & Sjukvård går dessutom e-Hälsa+MVTe, Lösningar för Offentlig Sektor och Upphandlingsdagarna, din biljett till alla fyra konferenser.

Axplock av talare 2024

Sanna Marin

fd Statsminister i Finland

Anders Ahlsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Region Stockholm

Sofia Rydgren Stale

Ordförande

Sveriges Läkarförbund

Ann-Marie Wennberg Larkö

Direktör med ansvar för Life Science i VGR

Professor, Sahlgrenska akademin

Peter Jihde

TV-profil och talesperson i kampen mot diabetes

Marika Amartey

Sveriges forsknings- och innovationsråd

Ambassaden i London

Björn Eriksson

Generaldirektör

Läkemedelsverket

Lena Hallengren

Gruppledare för socialdemokratiska riksdagsgruppen

Tobias Alfvén

Ordförande

Svenska Läkaresällskapet

Sofia Wallström

Generaldirektör

IVO

Olivia Wigzell

Generaldirektör

Socialstyrelsen

Björn Zoëga

Sjukhusdirektör

Karolinska universitetssjukhuset

Kalle Norwald

Sexolog & legitimerad psykoterapeut

Nasim Bergman Farrokhnia

Ordförande i eHälsoläkarföreningen och hälso- och sjukvårdchef

Microsoft

Christophe Pedroletti

VD

Danderyds Sjukhus

Britta Björkholm

Generaldirektör

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Markus Lingman

Överläkare och strateg Hallands sjukhus

Göran Lindahl

Biträdande professor

Construction Management – Chalmers

Gustaf Storm

VD

Capio S:t Görans sjukhus

Boel Mörck

Digitaliseringsdirektör

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ida Lemoine

Medgrundare, författare & VD

Beteendelabbet

Anna Espling Rolf

Ansvarig sjukhus & infrastruktur

LINK Arkitektur

Johan Andersson

Enhetchef

Läkemedelsverket

John Lapidus

Författare och Doktor i ekonomisk historia

Göteborgs Universitet

Marie Morell

Ordförande

Regionstyrelsen Östergötland

Michael Gustavsson

Affärsansvarig Sjukhus NCC

NCC

Annika Mortensen

Programchef

Millennium VGR

Ann Catrine Eldh

Professor

Linköpings Universitet

Peter Kelly

Läkare

Sahlgrenska

Ett urval av våra talare på e-Hälsa+MVTe

Nasim Bergman Farrokhnia

Ordförande i eHälsoläkarföreningen och hälso- och sjukvårdchef

Microsoft

Lucien Engelen

CEO

Transform Health

Maja Fjaestad

Docent

Patrik Sundström

tf VD

Inera

Ett urval av våra talare på Lösningar för Offentlig Sektor

Daniel Akenine

Nationell teknikchef

Microsoft

Anna Eriksson

Generaldirektör

Myndigheten för digital förvaltning

Anders Borg

f.d. Finansminister

Louise Bringselius

Organisationsforskare

Lunds universitet

Ett urval av våra talare på Upphandlingsdagarna

Monica Skagne

VD

Adda

Rikard Jermsten

Generaldirektör

Konkurrensverket

Helga Berger

ECA Member

John Murray

VD

Procurement Systems