En hel värld av kontakter,
möjligheter och nya affärer

Delta som utställare eller partner och träffa kommuner, vårdföretagare och regioner.  Det är här som dina nuvarande och blivande kunder verkligen har tid att lyssna, diskutera och komma till viktiga insikter. Här tar du del av en hel plattform av möjligheter som förbättrar dina affärer och utvecklar ditt företag.

Framtidens Hälso & Sjukvård Konferens & Expo 2023 besöks av beslutsfattare från region, kommun samt privat hälso- och sjukvård. Här möter du exempelvis; Styrelse och ledning, Verksamhetsansvariga/Områdeschefer, Administratörer, Läkare, Sjuksköterskor, It ansvariga och konsulter, Tekniskt ansvariga och driftsansvariga, Upphandlare, Laboratorieansvariga, Specialister, Ansvariga från läkemedelsbolag, Ansvariga från tekniska leverantörer, Ansvariga från privata vårdgivare, Politiker. De besöker mötesplatsen för att diskutera hur vi i framtiden möjliggör högkvalitativ vård och omsorg i Sverige.

Kontakta oss för information om priser och paket

Därför ska du ställa ut

viktigaste
mötesplatsen

Den viktigaste mötesplatsen för alla som vill nå ut till beslutsfattare inom vård och omsorg. 

arrangeras
i Stockholm

Arrangeras i Stockholm, vilket ger dig tillgång till tusentals beslutsfattare, budgetansvariga, beställare, påverkare, förtroendevalda och politiker.

TRE MÄSSOR

Parallellt arrangeras E-Hälsa + MVTe samt Lösningar för Offentlig Sektor = tre mässor och konferenser under ett tak som ger fler besökare till dig som ställer ut.

införskaffa
underlag

Införskaffa underlag inför nästa upphandling, så att din nästa offert matchar kundens krav och tar dig ett steg framåt i affärsprocessen.

Kompetens
och kunnande

Visa er kompetens och kunnande, träffa de som tar besluten, förstå deras specifika behov och visa hur era lösningar kan möta deras krav.

träffa
beslutsfattare

Här träffar du inköpare som det normalt är väldigt svårt att boka möte med, samtidigt som du bygger en långsiktig pipeline av värdefulla kontakter som kan ge affärer för lång tid framöver.

+
0

besökare

+
0

KONFERENSDELEGATER

+
0

utställare

91 % av besökarna uppgav att de var nöjda och kommer att besöka mässan igen 2023.

89 % av besökarna uppgav att de under den närmaste tiden kommer att se över upphandling för de produkter/tjänster som visats på mässan

88 % Av utställarna var nöjda med helhetsintrycket av mässan.

86 % Av utställarna kommer att ställa ut på nytt under mässan 2023.