Arrangeras parallellt

Marianne Degerman

Marianne Degerman är projektledare och forskare på Utvecklingsenheten i Skellefteå kommun. Hennes huvudintressen är friskt åldrande och god vård i åldrandet. Nuvarande projekt fokuserar på medicinsk laser som tilläggsbehandling av svårläkta sår hos sköra äldre med hemsjukvård. Hon drivs av sin nyfikenhet att prova nya sätt när det gamla inte räcker till.