Arrangeras parallellt

Framtidens Hälso & Sjukvårds konferensråd

Konferensrådet

Konferensrådet för Framtidens Hälso & Sjukvård består av individer och organisationer med stark koppling till ett eller flera av mässans områden. De personer som sitter med i rådet besitter en djup kunskap och förståelse inom sitt område. De har ett brett kontaktnät och en stark insikt att de bästa resultaten som kan uppbringas görs med fördel i samarbete och synergi med andra. Tillsammans representerar de e-hälsa, välfärdsteknologi och hälso- och sjukvård.

Rådets uppgift är att se över innehållet i konferensen. Detta görs genom möten där innehåll, talare och programpunkter läggs fram och diskuteras. Det är rådet som går igenom och har den avgörande rösten gällande programmet för mötesplatsens konferens.

Konferensrådet består av
representanter från

Per Mosseby

Ordförande konferensrådet

Joakim Börjesson

Enhetschef Digital Hälsa
Rise

Jonas Vallgårda

Utredare & sakkunnig eHälsa
Vårdförbundet 

Marie Iwarzon

Kanslichef
Svensk Sjuksköterskeförening

Peter Kjäll

Näringspolitisk expert
Tech Sverige

Pani Hormatipour

Handläggare e-hälsa
socialtjänsten
SKR

Heidi Stensmyren

Chef Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner
Karolinska Universitetssjukhusest

 

Malin Sölsnaes

Chef för området Äldreomsorg
Atea

Eva Stina Lönngren

Utredare Politik och profession
Sveriges Läkarförbund

 

Andreas Dahlqvist

Omvårdnadschef Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset
LIVO

Jesper Olsson

Sakkunnig digitalisering
Swedish Medtech

Lena Strömberg

VD och programdirektör
MedTech4Health

Kontakta oss

Generellt kontaktformulär

Namn(Obligatoriskt)