Utställarna visar

Utställarna visar i första hand lösningar och produkter som utvecklar, effektiverar och kvalitetssäkrar hela vården.

Medicinsk bild- och diagnostikutrustning

Kirurgi och endoskopi och produkter

Infektionskontroll/standard/ kalibratorsystem och utrustning

Sjukhusanläggning och central utrustning

Laboratorium, klinisk kemiutrustning och medicin

Utrustning för terapi och fysikalisk medicin

Sjukgymnastik, Ortopedisk teknik, Rehabiliteringsutrustning

Estetisk utrustning och produkter

Medicinsk information och kommunikationsteknik & IT leverantörer

Vårdgivare

Journalsystems leverantörer

Biomedicinsk, farmaceutisk utrustning och produkter

Engångsartiklar, tyger, akutmedicin och räddningsutrustning

Medicinsk utrustning, komponenter, system och service

Sjukhusbyggnation och vårdcentraler, inredning och möbler

Sjukhusmat och näringstjänster, faciliteter

Bemanningsföretag

Sjukhus, vårdcentraler, institutioner, föreningar och organisationer

Medicinska tjänster, utbildning, träning och publikationer

Få nyhetsbrevet

Håll dig uppdaterad om mässan.