Namnlös (1920 × 1080 px) (1)

Predem möter framtidens utmaningar

Linus Jönsson är docent i hälsoekonomi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Hans forskning handlar om värdet av medicinska innovationer, med särskilt intresse för diagnostik och behandling av Alzheimers sjukdom.

Varför är det viktigt för dig att vara med på mässan och i konferensen?

– Alzheimers sjukdom och andra sjukdomar som orsakar demens hör till de riktigt stora utmaningarna för vården och omsorgen nu och under kommande decennier. Inom PREDEM utvecklar och inför vi nya lösningar för tidig detektion, diagnostik, behandling och prevention av demenssjukdomar. För att uppnå dessa mål behöver vi engagera fler aktörer inom vård och omsorg men även teknologiutvecklare, beslutsfattare med flera, och vi ser fram mot möjligheten att informera om vårt arbete, säger Linus.

PREDEM har som mål att förhindra demensutveckling hos personer med begynnande kognitiv svikt och möjliggör tidig detektion av kognitiv svikt genom digitala, patientcentrerade verktyg, utveckling och introduktion i klinisk användning av nya biomarkörer för precisionsdiagnostik, prediktionsmodellering och beslutsstöd för individanpassad prevention och behandling.

– Genom hälsoekonomisk utvärdering av nya diagnostik- och behandlingsstrategier samt utveckling av nya betalningsmodeller vill vi säkerställa snabb och jämlik tillgång till kostnadseffektiv behandling, fortsätter Linus.

VAD SER DU FRAM EMOT MEST UNDER DAGARNA?

– Jag ser fram mot inspirerande exempel på hur digitalisering kan bidra till bättre utfall inom hälso- och sjukvård, och förhoppningsvis komma närmare lösningar på gemensamma utmaningar som till exempel förbättrad tillgång till hälsodata för forskning och utveckling.

PREDEM leds av Karolinska Institutet och är ett samarbete mellan regioner, techföretag, läkemedelsindustri, ideella organisationer och andra aktörer för att gemensamt accelerera införandet av ny teknologi vid demenssjukdom. Innovationsmiljön koordineras av Linus Jönsson som också är medlem av regeringens äldreforskarråd och tidigare har varit vetenskaplig rådgivare åt Socialstyrelsen.

 

SKRIBENT: BITTE ASSARMO