Arrangeras parallellt

Utställarförsäkring

I samarbete med If Skadeförsäkringar har Nordic Live Expo tagit fram marknadens förmånligaste och enklaste försäkring för våra utställare. Läs mer här: liveexpo.se/utstallarforsakring